Spotkanie grupy wsparcia

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu zaprasza  rodziców adopcyjnych dzieci w wieku szkolnym na spotkanie w ramach „Grupy Wsparcia dla Rodziców Adopcyjnych”

w dniu 16 lutego 2019 r. o godzinie 10.00

do siedziby Ośrodka w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40A . 

Planowana jest kontynuacja wcześniej omawianego tematu: „Dorastanie dzieci w rodzinach adopcyjnych”.