Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 2/2019

Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego

w Toruniu

z dnia 08 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu

 

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy, § 32 Regulaminu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu wprowadzonego  Zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia  02 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu,  wraz z późniejszymi zmianami oraz § 5 ust.4 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu wprowadzonego  Zarządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia  31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu,  wraz z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

  1. W 2019r.  ustala się dla wszystkich pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu dzień 02 maja 2019r. (czwartek) dniem dodatkowo wolnym od pracy
  2. Odpracowanie dnia wolnego od pracy o którym mowa w ust.1 nastąpi w dniu 06 kwietnia 2019r. ( w wolną od pracy sobotę) w godzinach 7.30-15.30
  3. W dniu 06 kwietnia 2019r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu w Oddziale w Jaksicach odbędzie się szkolenie z obrony cywilnej i p.poż.

O ustaleniu dnia wolnego od pracy informuje się interesantów poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz na stronie internetowej Ośrodka

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Anna Sobiesiak

Dyrektor

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego

w Toruniu

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *