Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych

W dniu 3 września 2022 r. o godz. 10.00 we wszystkich oddziałach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, Jaksicach, Włocławku oraz Bydgoszczy odbędą się grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych. Osoby chętne wziąć udział w spotkaniu prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe do poszczególnych oddziałów.

Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Adopcyjnego
w Toruniu
(-) Anna Sobiesiak