W dniu 26 maja 2015r.  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu wraz z Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zorganizowali seminarium na temat „Ochrona macierzyństwa i bezpieczeństwo dziecka w pracy asystenta rodziny”. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni asystenci rodzinni naszego województwa.

Myślą przewodnią seminarium było wskazanie roli asystentów rodzinnych w rozwiązywaniu problemów rodziny, w tym rodzin dotkniętych przemocą rodzinną. Seminarium stanowiło odpowiedź na tragiczne zdarzenia, które miały miejsce na terenie województwa, wskutek tego ucierpiały dzieci i próbą poszukiwania optymalnych rozwiązań systemowych, by w przyszłości nie dochodziło więcej do tak drastycznych zdarzeń.

Seminarium otworzyła dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu – Anna Sobiesiak i dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Dorota Hass.

Następnie Koordynator Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy –Beata Sulima -  przedstawiła problematykę konieczności podejmowania działań interdyscyplinarnych, szczególnie wobec dzieci będących ofiarami przemocy w rodzinie.

W kolejnym wystąpieniu Aleksandra Myszka –kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tucholi omówiła znaczenie wczesnego rozpoznawania problemu przemocy w rodzinie dla ochrony jej członków. Z zadaniami policji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie zapoznał uczestników seminarium Sławomir Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Na zakończenie pierwszej części seminarium Monika Urbaniak z Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy omówiła procedury postępowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka w rodzinie przemocowej.

Po przerwie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, jako instytucja wspierająca działania na rzecz dziecka i rodziny przybliżyła słuchaczom tematykę adopcyjną.  Radca prawny Ośrodka – Małgorzata Wronecka- szczegółowo omówiła procedurę przysposobienia obowiązującą w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu. Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu - Kierownik Oddziału w Bydgoszczy – Maria Oliver – przedstawiła pozytywne dla dziecka skutki przysposobienia przez rodzinę adopcyjną, niebezpieczeństwo „adopcji ze wskazaniem” tak dla dziecka, jak i dla rodziny adopcyjnej oraz znaczenie informacji o środowisku rodziny biologicznej dziecka zakwalifikowanego do procesu adopcji, wskazanie poza deficytami mocnych stron i zasobów rodziny.

 Po tym wystąpieniu uczestnicy seminarium zaproszeni zostali przez dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu – Annę Sobiesiak -  do wymiany doświadczeń, uwag i problemów wynikających z pracą z rodzinami dotkniętymi przemocą.

Powołując się na opinię zaproszonych gości należy podkreślić, iż przyjęta formuła spotkania cieszyła się uznaniem a dyskusja miała wysoce merytoryczny i otwarty charakter.

Bardzo dziękujemy uczestnikom seminarium za udział i mamy nadzieję, że będzie to początkiem czy też kontynuacją wzajemnej współpracy na rzecz dobra oczekujących na pomoc i wsparcie rodzin i  dzieci.


Zapraszamy też do obejrzenia zdjęć z seminarium dostępnych tutaj.

plakat seminarium


W dniu 18 maja 2015r. odbyło się seminarium na temat „Psychospołeczne i prawne aspekty adopcji” . Do udziału w seminarium zaproszeni zostali sędziowie wizytatorzy Sądów Okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku oraz Przewodniczący i Sędziowie Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich sądów rejonowych województwa kujawsko-pomorskiego.

W pierwszej części spotkania radca prawny Ośrodka – Małgorzata Wronecka- szczegółowo omówiła procedurę przysposobienia obowiązującą w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu. Następnie Zastępca Dyrektora- Kierownik Oddziału K-POA we Włocławku dr Maria Posłuszna-Owcarz wygłosiła prelekcję na temat „Adopcja jako forma kompensacji sieroctwa społecznego. Znaczenie więzi dla prawidłowego funkcjonowania dziecka i rodziny”.

Drugą część seminarium rozpoczęła Sędzia Sądu Okręgowego we Włocławku – Katarzyna Mazurek- która omówiła realizację procedury adopcyjnej przez sądy. Po tym wystąpieniu uczestnicy seminarium zaproszeni zostali przez moderatora - dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu – Annę Sobiesiak - do wymiany doświadczeń, uwag i problemów wynikających z prowadzenia spraw sądowych związanych z przysposobieniem dziecka.

Powołując się na opinię zaproszonych gości należy podkreślić, iż przyjęta formuła spotkania cieszyła się uznaniem a dyskusja miała wysoce merytoryczny i otwarty charakter.

Bardzo dziękujemy uczestnikom seminarium za udział i mamy nadzieję, że będzie to początkiem czy też kontynuacją wzajemnej współpracy na rzecz dobra oczekujących na pomoc i wsparcie dzieci.


Zapraszamy też do obejrzenia galerii zdjęć z seminarium.

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40a

 tel. (56) 652-29-32, fax (56) 621-06-72

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 02.01.2015 r. ulega zmianie adres siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Oddział we Włocławku

Aktualny adres:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu

Oddział we Włocławku
ul. Bechiego 2

87-800 Włocławek

Adres e-mail i telefon pozostają bez zmian

Zapraszamy do naszej nowej siedziby.

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.