Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodzin Adopcyjnych organizowane w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu ul; Konstytucji 3Maja 40A

Odbędzie się ono w dniu 25.11.2014r o godz.16.30

Mile widziani zarówno stali bywalcy, jak również nowi goście. Jest to czas i miejsce , gdzie można podzielić się swoim doświadczeniem wychowawczym, poszukać rozwiązania na napotykane problemy, pochwalić tym, jak nasze dzieci szybko rosną

Ogólnopolska  Konferencja  Ośrodków  Adopcyjnych

Toruń  13 – 14  listopada 2014 roku

„ Rodzina  jest  najważniejsza.  Budowanie  więzi”

Miejsce konferencji : Hotel  Uniwersytecki  ul. Szosa  Chełmińska  83 a  w Toruniu 

 

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu organizuje konferencję dotyczącą roli ośrodków adopcyjnych w przysposobieniu dziecka.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele parlamentu, ministerstw, ośrodków adopcyjnych z terenu naszego kraju oraz przedstawiciele sądów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Jest to pierwsza ogólnopolska konferencja odbywająca się po wejściu w życie w 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W naszym województwie działają Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu z Oddziałami w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku oraz dwa niepubliczne Ośrodki adopcyjne: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Caritas Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy  i Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Toruńskiej w Toruniu.

Obecnie w Polsce działa 68 ośrodków adopcyjnych , 40 publicznych i 28 niepublicznych.

W roku 2013 w naszym kraju przysposobionych zostało 3537 dzieci. W województwie kujawsko – pomorskim w 2013r. przysposobionych zostało 180 dzieci.

Podczas konferencji omawiane będą zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które weszły w życie 19 września 2014 roku, system teleinformatyczny ADOPCJA oraz projekty legislacyjne dotyczące przysposobień.

Zostaną zainicjowane prace nad ogólnopolskimi standardami pracy ośrodków adopcyjnych.

Organizacja konferencja wynika z potrzeb pracowników ośrodków adopcyjnych i jest odpowiedzią na pytania i interpretacje ustawy. 


Plakat promocyjny dostępny tutaj.

W dniu 30 października 2014r w Ośrodku gościliśmy rodziny z dziećmioraz  Marszałka  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  –  Piotra  Całbeckiego.Celem  wizyty  Pana  Marszałka  było  spotkanie  z rodzicami  adopcyjnymi  i  ich przysposobionymi dziećmi. Dzieci spontanicznie dzieliły się z Gościem tym, co ich cieszy i bawi. Pan Marszałek dał się poznać jako szczęśliwy i dumny ojciectrójki  córek.  Spotkanie przebiegało  w  miłej  i  serdecznej  atmosferze.  Na pożegnanie  Pan  Marszałek  całkowicie  skradł  serca  naszych  milusińskich, obdarowując  ich  prezentami.  Podczas  spotkania  kandydaci  na  rodziców adopcyjnych uroczyście  przy  wszystkich  zaproszonych  gościach  podpisali wnioski  do  Sadu  o  przysposobienie  syna.  Przyszli  rodzice  chętnie  dzielili  się swoimi  przeżyciami  i  emocjami  związanymi   z wielomiesięcznymi przygotowaniami  w  Ośrodku  do  roli  rodziców.  Pan  Marszałek  nie  krył wzruszenia,  jakie  towarzyszyło  mu  podczas  całego  spotkania.  Cieszył  się,  że owocem pracy Ośrodka jest tak wiele szczęśliwych rodzin.

 

Zdjęcia z wizyty Pana Marszałka Calbeckiego są dostępne w naszej galerii.

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.