Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych

1. Szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne realizowane jest na podstawie autorskiego programu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia wyłącznie w trybie indywidualnych spotkań z kandydatami.

3. W przypadku podjęcia procedury adopcyjnej, mającej na celu przygotowanie do przysposobienia dziecka współmałżonka całość procedury, w tym przekazanie wybranych zagadnień związanych z przysposobieniem dziecka, odbywa się tokiem indywidualnym zgodnie z załączoną procedurą adopcji wewnątrzrodzinnej (załącznik nr 5).

4. Ukończenie przez kandydata szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka potwierdzane jest wystawieniem przez Ośrodek Świadectwa Ukończenia Szkolenia (załącznik nr 6).

5. Obowiązek legitymowania się Świadectwem Ukończenia Szkolenia nie dotyczy kandydatów do przysposobienia dziecka:

a) spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub

b) którzy wcześniej przysposobili rodzeństwo dziecka, lub

c) sprawujących nad dzieckiem rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka), z wyjątkiem osób lub małżonków, nie spełniających warunków dotyczących rodzin zastępczych w zakresie niezbędnych szkoleń, którym sąd   powierzył tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie art. 109 § 2 pkt 5 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W przypadku tych osób odstępuje się od kwalifikacji kandydatów na szkolenie.

6. W przypadku kandydatów ubiegających się o przysposobienie kolejnego dziecka, którzy ukończyli już wcześniej szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka organizowane przez ośrodek adopcyjny i posiadają świadectwo ukończenia szkolenia, odstępuje się od kwalifikacji kandydatów na szkolenie.

7. Ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem pozytywnej opinii kwalifikacyjnej na rodzica

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.

stopka