Konferencja „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zaprasza na konferencję organizowaną wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Toruniu pt.: „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”.

 

Konferencja odbędzie się 17 października 2019 roku w Brodnickim Centrum Caritas.

Celem konferencji jest promocja i wspieranie rodzicielstwa zastępczego; podkreślenie znaczenia rodzinnej pieczy zastępczej a zwłaszcza poszukiwanie możliwości wspierania rodzin zastępczych i rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą. Rozważania te staną się wstępem do warsztatów dla uczestników konferencji.

 

Odbiorcami konferencji są: pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi, przedstawiciele samorządów, organizatorzy pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, kandydaci na rodziny zastępcze, pracownicy ośrodków adopcyjnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem naszego przedsięwzięcia.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Karta_zgłosznie_2019_konferencja_piecza_zast (1)
PROGRAM