Przebieg procedury adopcyjnej

Procedura adopcyjna realizowana w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu przebiega w kilku etapach.

 1. Etap pierwszy obejmuje następujące działania: 
  1. zgłoszenie się kandydatów - rozmowa informacyjna, 
  2. zaznajomienie z procedurą i wymaganiami stawianymi kandydatom, 
  3. złożenie wniosku i wymaganych dokumentów, 
  4. poddanie się diagnozie psychologicznej i pedagogicznej, w tym wstępna ocena motywacji, 
  5. wywiad w miejscu zamieszkania kandydatów, 
  6. kwalifikacja wstępna kandydatów dopuszczająca do szkolenia. 
 2. Etap drugi obejmuje kandydatów, którzy uzyskali pozytywną wstępną ocenę (kwalifikację) Komisji Kwalifikacyjnej. Składa się z:
  1. szkolenia indywidualnego kandydatów, uzupełnionego spotkaniami grupowymi, warsztatami, 
  2. uzupełnienia i weryfikacji diagnozy wstępnej, 
  3. kwalifikacji - wydanie opinii o udzieleniu kandydatom do przysposobienia dziecka kwalifikacji na rodzinę adopcyjną bądź o odmowie udzielenia im takiej kwalifikacji (wzór opinii kwalifikacyjnej – załącznik nr 3. 
 3. Etap trzeci obejmuje okres oczekiwania na propozycję dziecka. Na tym etapie kandydaci zobowiązani są do uaktualniania swoich danych, niezbędnych w procedurze adopcyjnej.
 4. Etap czwarty – przedstawienie dziecka. Pracownik Ośrodka przekazuje kandydatom wszelkie informacje i dane o dziecku, które są aktualnie w posiadaniu Ośrodka. 
 5. Etap piąty – kontakt kandydatów z dzieckiem. Kontakt jest monitorowany przez pracowników Ośrodka. Ośrodek umożliwia kandydatom kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informacje wyłącznie po ukończeniu przez kandydatów szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny. 
 6. Etap szósty – złożenie dokumentów adopcyjnych do właściwego sądu rodzinnego. 
 7. Etap siódmy (okres preadopcji) – powierzenie pieczy i opieka nad dzieckiem w miejscu zamieszkania kandydatów. Pracownicy Ośrodka nadzorują przebieg osobistej styczności z dzieckiem. Kandydaci zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z Ośrodkiem. Na tym etapie kandydaci – składają również oświadczenie o gotowości ewentualnego przysposobienia w przyszłości rodzeństwa przysposabianego przez nich dziecka oraz deklarują wolę informowania ich w przyszłości o możliwości przysposobienia rodzeństwa przysposabianego przez nich dziecka (załącznik nr 4). 
 8. Etap ósmy – sądowa sprawa o przysposobienie. 
 9. Etap postadopcyjny – dobrowolne utrzymywanie kontaktów rodziny adopcyjnej z Ośrodkiem. W przypadku wystąpienia problemów na wniosek rodziny udziela się w Ośrodku pomocy, wsparcia i terapii.

Ta strona wykorzytsuje pliki cookie do logowania, nawigacji i innych funkcji. Używanie tej strony oznacza akceptację na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu.

Przeglądaj Politylę Cookie

Odrzucono możliwość zapisu plików cookies. Ta decyzja może być zmieniona w dowolnym momencie.

Zezwolenie na zapis plików cookie na komputerze zostało wydane. Ta decyzja może zostać odwołana w dowolnej chwili.