Drzwi Otwarte w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu w ramach promocji…
18 listopada 2019/Autor Małgorzata Wronecka

Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodzin Adopcyjnych w Oddziale w Jaksicach

 
Zaproszenie
 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny…
15 listopada 2019/Autor Małgorzata Wronecka

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy

 
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2019
Dyrektora…
14 listopada 2019/Autor Małgorzata Wronecka

Konferencja „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa…
30 września 2019/Autor Małgorzata Wronecka

Festyn rodzinny Fort IV

W dniu 21 września 2019r. po raz ósmy spotkaliśmy się na…
27 września 2019/Autor Małgorzata Wronecka

Spotkanie rodzin adopcyjnych

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu informuje że
dnia…
12 sierpnia 2019/Autor Małgorzata Wronecka

Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców Adopcyjnych

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - Oddział w Jaksicach…
5 czerwca 2019/Autor Małgorzata Wronecka

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 2/2019
Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka…
20 marca 2019/Autor Małgorzata Wronecka

zmiana adresu poczty e-mail

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu informuje, że…
1 marca 2019/Autor Małgorzata Wronecka

Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców Adopcyjnych w Jaksicach

22 lutego 2019/Autor Małgorzata Wronecka

Spotkanie grupy wsparcia

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu zaprasza  rodziców…
29 stycznia 2019/Autor Kris

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Kujawsko Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu | Powered by: Design-it Creative Group | © Copyright 2018