Grupa Wsparcia – 16 marca 2024 – Oddział w Inowrocławiu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu Oddział w Inowrocławiu
w ramach działającej Grupy Wsparcia dla Rodzin Adopcyjnych  zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 16.03.2024 r. (sobota) o godz. 10:00
w siedzibie Oddziału przy ul. Poznańskiej 133 A w Inowrocławiu.
Serdecznie zapraszamy rodziny uczestniczące już wcześniej w Grupie Wsparcia, jak również osoby, które chciałaby dołączyć do Naszej Grupy.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52-35-116-24.

Serdecznie zapraszamy.

Świąteczne życzenia

Spokojnych, ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i spełnienia marzeń
w Nowym Roku
życzą
Anna Sobiesiak
z zespołem współpracowników
K-POA w Toruniu
Grudzień 2023

Zarządzenie nr 22/23 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 5 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie

Drzwi Otwarte Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu zaprasza wszystkich zainteresowanych tematem adopcji oraz zgłębieniem wiedzy dotyczącej procedury adopcyjnej do wzięcia udziału w Drzwiach Otwartych Ośrodka, które odbędą się 6 grudnia 2023 r. od godziny 8 do 17  w Toruniu oraz oddziałach we Włocławku, Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

Grupa Wsparcia – 05 grudnia 2023

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu

w ramach kontynuacji działającej Grupy Wsparcia dla Rodzin Adopcyjnych zaprasza na spotkanie w dniu 05.12.2023 r. (wtorek) o godz. 16:00 do naszej siedziby przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a w Toruniu. Serdecznie zapraszamy rodziny uczestniczące już wcześniej w Grupie Wsparcia, jak również osoby, które chciałaby dołączyć  do Naszej Grupy. Prosimy o kontakt telefoniczny do oddziałów KPOA w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Inowrocławiu

Serdecznie zapraszamy

Światowy Dzień Adopcji

9 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji. Został ustanowiony w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych a pomysłodawcą święta był Hank Fortener – założyciel Fundacji AdoptTogether.

Symbolem tego Dnia jest namalowana na dłoni uśmiechnięta buźka, która również od ponad 9 lat towarzyszy na co dzień jako logo Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Toruniu i jego oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku. Dłoń jest znakiem pomocy, uśmiech oznacza radość a razem mają symbolizować szczęście płynące z nowej rodziny.

Sentencja Janusza Korczaka brzmi „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat” dlatego też pragniemy dzieciom nieść radość, uśmiech i szczęście. W swych działaniach dążymy do łamania stereotypów na temat adopcji, podnosząc świadomość społeczeństwa na temat rodzicielstwa adopcyjnego.

Bycie Rodzicem to jedna z najpiękniejszych, ale także najważniejszych ról w życiu.
Dlatego z okazji Światowego Dnia Adopcji wszystkim Rodzinom Adopcyjnym życzymy samych sukcesów w pełnieniu ról rodzicielskich oraz radości z każdego dnia spędzonego z dzieckiem a dzieciom samych pięknych chwil w życiu.

Rodziny rozważające adopcję dziecka serdecznie zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem. Chętnie wyjaśnimy wszelkie kwestie związane z adopcją dziecka oraz udzielimy potrzebnych informacji.

 

 

 

 

 

Konferencja naukowa – „Troistość więzi – pneuma, psyche i soma. Budowanie nowej więzi z dzieckiem dotkniętym traumą”

Zarządzenie nr 18/23 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2022.1510 z późn. zm.) oraz § 32 Regulaminu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 2 stycznia 2012 r. wraz z późn. zm. i § 5 ust.4 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 31 stycznia 2012 r. wraz z późn. zm.

zarządzam:

– ustalenie dnia 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

– zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega publikacji na tablicach ogłoszeń na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

Szkolenie „Wychowanie i edukacja dziecka z diagnozą FASD”

Szanowni Państwo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Fundacja „Daj Szansę” serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu szkoleniowym pt. „Wychowanie i edukacja dziecka z diagnozą FASD”, które odbędzie się dn. 10 listopada w Toruniu. Zaproszenie kierujemy do instytucji pomocy rodzinie oraz rodziców zastępczych i adopcyjnych.

Organizatorem spotkania jest DAJ SZANSĘ – Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych w Toruniu w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w centrum 3”. Szkolenie jest kolejnym z cyklu spotkań propagującym wiedzę nt. dzieci dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS).

Poniżej link do strony rejestracji:

https://fasd-dajszanse-szkolenie-torun-10112023.konfeo.com/pl/groups

Liczba miejsc  ograniczona

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 03 listopada 2023

Termin spotkania: 10 listopada 2023 roku

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży – Toruń, ul. Łokietka 3