Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

W dniu Państwa święta życzymy, aby pomoc drugiemu człowiekowi a przede wszystkim dziecku, stała się prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy, by zawsze budziła szacunek i uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków.

Dyrektor i pracownicy

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego

w Toruniu

 

Psycholog Ośrodka poleca – 3

Natknęłam się niedawno na porażający, acz równie wciągający dokument filmowy z 2018r. pt.: „Three Identical Strangers” (w polskim tłumaczeniu: „Bliscy nieznajomi”), którego reżyserem jest Tim Wardle. Film zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale zdecydowałam się go polecić jeszcze z jednego, bardziej chyba istotnego, powodu: doskonale obrazuje odwieczny dylemat związany  z adopcją, a dotyczący tego, co determinuje i ostatecznie decyduje o tym, kim jesteśmy: geny czy środowisko?

Film opowiada historię trzech braci, jednojajowych trojaczków, Bobbiego, Eddiego i Dawida, urodzonych 12 lipca 1961r., którzy kilka miesięcy po urodzeniu zostali rozdzieleni i adoptowani przez trzy nowojorskie rodziny. We wrześniu 1980r. dochodzi do przypadkowego spotkania dwóch 19-latków, którzy wkrótce odnajdują trzeciego brata. To, co dzieje się potem, buduje w widzu przekonanie, że odnalezienie się braci było najlepszym, co mogło ich spotkać         w życiu; zaczyna się czas wzajemnego poznawania, imprezowania i szału medialnego wokół historii  wychowywanych w różnych rodzinach trojaczków, które po latach się odnalazły. Rozgrywająca się na naszych oczach akcja jest skonstruowana w taki sposób, by doprowadzić widza do wniosku, iż wychowanie nie jest w stanie zmienić tego wszystkiego, co niesie za sobą nasze wyposażenie genetyczne. Bobby, Eddy i Dawid niemal każdego dnia doświadczają (ku swojej ogromnej radości i satysfakcji), jak bardzo są do siebie podobni: wszyscy trzej trenowali zapasy, lubią te same papierosy, gustują w starszych kobietach, mają tożsamą mimikę i gesty. Wydaje się, że odkrywanie tych podobieństw w jakiś magiczny sposób daje im poczucie przynależności i pełni; jakby sankcjonowało ich bycie takimi właśnie, jacy są. W dość nieoczekiwany sposób jednak akcja filmu zawraca, doprowadzając do dramatu, który stanie się początkiem procesu, obnażającego głębokie różnice osobowościowe pomiędzy braćmi.

Historia trojaczków, ukazana w filmie, to w istocie część eksperymentu, prowadzonego w latach: 1961-1980, którego autorem był Peter Neubauer, jeden z czołowych amerykańskich psychiatrów dziecięcych, bliski współpracownik Anny Freud. We współpracy z nowojorską agencją adopcyjną Louise Wise realizował on procedurę badawczą, polegającą na rozdzielaniu po urodzeniu bliźniąt lub trojaczków jednojajowych, a więc z założenia dzieci o niemalże identycznym materiale genetycznym, i umieszczaniu ich w rodzinach adopcyjnych o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Badacze zatrudnieni przy eksperymencie przez wiele lat odwiedzali potem rodziny adopcyjne          i monitorowali proces adaptacji i rozwoju przysposobionych dzieci. Neubauer chciał włączyć do swojego projektu inne nowojorskie agencje adopcyjne, wszystkie jednak odrzuciły propozycję uczestnictwa w eksperymencie, uznając go za nieetyczny i niemoralny.

Peter Neubauer zmarł w 2008r., nie opublikowawszy wyników swoich badań ani wniosków z nich. Zastrzegł jednak, że po jego śmierci wszystkie dokumenty dotyczące eksperymentu mają zostać zdeponowane na Uniwersytecie Yale. Materiały zawierały dopisek, by odtajnić je dopiero w 2066r. Po interwencji prawników niewielką ich część otrzymali filmowi bohaterowie Dawid i Bobby. W dokumentacji filmowych bohaterów, ale także dokumentach innych  rozdzielonych dzieci, często pojawia się wzmianka o zachowaniach autodestrukcyjnych.

Wszystkim odważnym, którzy zdecydują się obejrzeć film, pozostawiam udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie: czy i jak film rozstrzyga dylemat: geny czy środowisko/wychowanie? Niezwykle ważnym elementem eksperymentu, który- mam  wrażenie- nie dość wyraźnie wybrzmiał w filmie, był fakt, iż biologiczne matki rozdzielanych niemowląt często cierpiały na zaburzenia natury psychicznej, o czym rodziny adopcyjne nie były informowane! Biorąc pod uwagę powyższe, jak również przedstawioną w filmie historię trzech braci, a także wzmiankowane losy innych rozdzielonych bliźniąt, objętych procedurą eksperymentalną, osobiście bliższa jest mi myśl, że odwieczny spór pomiędzy genami a środowiskiem wygrywa środowisko, które dla mnie nieodłącznie wiąże się z rodzajem więzi wytworzonej pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Ale to już zupełnie inna historia…

Agnieszka Czyżak-Siromska

Światowy Dzień Adopcji

9 listopada 2020 roku obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji.
Został ustanowiony 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych a pomysłodawcą święta był Hank Fortener- założyciel Fundacji AdoptTogether.
Symbolem tego Dnia jest namalowana na dłoni uśmiechnięta buźka, która również od ponad 8 lat towarzyszy na co dzień Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Toruniu, jest naszym logotypem oznaczającym niesioną pomoc Dzieciom i Rodzinom.
Janusz Korczak mówił „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat” dlatego też pragniemy nieść dzieciom radość, uśmiech i szczęście. W swych działaniach dążymy do łamania stereotypów na temat adopcji, podnosząc świadomość społeczeństwa na temat rodzicielstwa adopcyjnego.
Zachęcamy Rodziny rozważające adopcję dziecka do kontaktu z Ośrodkiem.
Obecnie z powodu stanu epidemii COVID-19 możliwy jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail – dane teleadresowe Ośrodka i Oddziałów umieszczone są na stronie www.-k-poa.torun.pl.
Bycie Rodzicem to jedna z najpiękniejszych, ale także najważniejszych ról w życiu.
Dlatego z okazji Światowego Dnia Adopcji wszystkim Rodzinom Adopcyjnym życzymy samych sukcesów w pełnieniu ról rodzicielskich oraz radości z każdego dnia spędzonego z dzieckiem a dzieciom samych pięknych chwil w życiu

 

Komunikat

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu informuje, że ze względu na odnotowywany gwałtowny wzrost zakażeń wirusem COVID-19 i wdrożonymi działaniami prewencyjnymi
od dnia 02 listopada 2020r. do odwołania
wstrzymuje się bezpośrednie przyjmowanie Klientów na terenie Ośrodka i Oddziałów w Bydgoszczy, Jaksicach i Włocławku.
Prosimy o kontaktowanie się z Ośrodkiem telefonicznie, drogą e-mail lub innych komunikatorów wskazanych przez Państwa ( Skype, WhatsApp, Messenger itp.)

Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Adopcyjnego
w Toruniu
(-) Anna Sobiesiak

Informacja o corocznym festynie rodzin i dzieci

Kochane Dzieci!  Drodzy Rodzice!

 

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, z powodu szerzenia się epidemii koronawirusa, z przykrością informujemy, że coroczny festyn rodzin i dzieci adopcyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego w miesiącu wrześniu 2020 roku nie odbędzie się.

Mamy nadzieję, że spotkamy się  za rok w bezpieczniejszych dla życia i zdrowia  czasach.

Wszystkich Was pozdrawiam i życzę zdrowia.

 

Dyrektor

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego

w Toruniu

(-) Anna Sobiesiak

Informacja o dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2020 roku

 

Zarządzenie Nr 9/2020

Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

z dnia 2 lipca 2020 r.

 

 

w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r.   

w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu

 

 

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy oraz § 32 Regulaminu Pracy  Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 02.01.2012 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego  w Toruniu, wraz z późniejszymi zmianami i § 5 ust.4 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, wprowadzonego Zarządzenie  Nr 5/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 31.01.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, wraz z późniejszymi zmianami  zarządzam, co następuje:

W roku 2020 ustala się dla wszystkich pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu następujące dni, jako dni dodatkowo wolne od pracy:

  • 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy (sobota),
  • 24 grudnia 2020 r. (czwartek) za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające   w dniu wolnym od pracy (sobota).

 

(-) Anna Sobiesiak

Dyrektor

Kujawsko-Pomorskiego

Ośrodka Adopcyjnego

w Toruniu

 

Komunikat

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu i Oddziały w Bydgoszczy, Jaksicach i Włocławku wznawiają  działalność zgodnie z godzinami pracy sprzed okresu pandemii tj.

Poniedziałek                 7.30.-15.00

Wtorek, środa               7.30-17.30

Czwartek                      7.30-15.30

Piątek                            7.30-14.00

Spotkania z klientami nadal odbywają się po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Ze względu na zachowanie szczególnych środków ostrożności Klienci przychodzący na umówione spotkanie do Ośrodka zobowiązani są do używania maseczek ochronnych, a przy wejściu do dezynfekcji rąk. Nie przestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie odwołaniem spotkania.

Komunikat

Informujemy, że rozpoczęliśmy w Ośrodku i w Oddziałach indywidualne spotkania szkoleniowe z kandydatami na rodziców adopcyjnych, diagnozę dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, , wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin adopcyjnych.

Wyżej wymienione działania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach umawiane są drogą telefoniczną przez pracowników Ośrodka.

Ze względu na zachowanie szczególnych środków ostrożności Klienci przychodzący na umówione spotkanie do Ośrodka zobowiązani są do używania maseczek ochronnych, a przy wejściu do dezynfekcji rąk. Nie przestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie odwołaniem spotkania.

Nadal wstrzymane są szkolenia grupowe oraz wywiady adopcyjne w miejscach zamieszkania kandydatów na rodziców adopcyjnych.

100.rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja 2020 roku przypada 100.rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, papieża myśliciela, filozofa, człowieka pokoju i dialogu, inspiratora przemian na świecie, miłośnika gór i poety a także  patrona naszego regionu. Województwo kujawsko-pomorskie jest jedynym regionem na świecie, któremu papież Franciszek powierzył patronat Jana Pawła II. Miało to miejsce w marcu 2017 roku.  Za czasów pontyfikatu  Jan Paweł II dwukrotnie odwiedzał nasz region: 6 i 7 czerwca 1991r. był we Włocławku, również 7 czerwca ale 1999r. odbył pielgrzymkę do Torunia i Bydgoszczy. W 2004r. Jan Paweł II zgodził się przyjąć ofiarowany mu przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu doktorat honoris causa. Papież Polak jest honorowym obywatelem piętnastu miast i dwudziestu dziewięciu gmin w naszym regionie  oraz patronem wielu szkół i placówek oświatowych. Jego imię noszą liczne ulice, place, parki i skwery, a także osiedla mieszkaniowe w Chełmnie, Chełmży i Sępólnie Krajeńskim. Efektem współpracy samorządu województwa  z UMK w Toruniu jest popularyzacja spuścizny duchowej i intelektualnej świętego Jana Pawła II, w tym działalność edukacyjna odbiorcami której jest najmłodsze pokolenie. Na Wydziale Teologicznym UMK realizowany jest projekt „Laboratorium św. Jana Pawła II. W ramach projektu odbywają się warsztaty i lekcje, konferencje i seminaria.

Dla milionów ludzi na całym świecie św. Jan Paweł II był i pozostanie orędownikiem dialogu opartego na prawdzie, miłości i sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym codziennie nie tylko w rocznicę Jego urodzin.

Psycholog Ośrodka poleca-2

 

Ci, którzy mnie znają wiedzą, że wśród pozycji książkowych o adopcji szczególnie cenię sobie te, które prezentują przysposobienie w sposób prawdziwy, a nie odrealniony. Historie, które ukazują nie tylko blaski, ale i cienie rodzicielstwa adopcyjnego. Lektury, które „bolą”. W mojej opinii są one jednak niezwykle użyteczne z punktu widzenia przyszłego rodzica, gdyż  w jakimś stopniu pozwalają (przynajmniej mentalnie) skonfrontować się z tym, co może się wydarzyć. A rodzic przygotowany na różne ewentualności, samoświadomy i rozumiejący swoje dziecko, to rodzic lepiej sobie radzący w obliczu ewentualnych trudności. Tytuły, które uważam za godne polecenia, aczkolwiek niełatwe:

 

  1. „Będziesz moim wszystkim. 10 historii adopcyjnych i jedna bajka” Barełkowska H., Pilimon A., Wyd. Media Rodzina, Poznań 2016
  2. „Mogło być inaczej” Brooks J., Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017
  3. „Rok koguta” Bouckowa T., Wyd. Afera, Wrocław 2017
  4. „Wszystkie pory uczuć. Wiosna” Majcher M., Wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2018
  5. „Czy mnie pokochasz” Glass C., Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2015.

 

I jeszcze kilka propozycji książkowych dla rodziców, którzy chcieliby lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami swoich dzieci (mówiąc bardziej „fachowo”- lepiej je regulować): mogą okazać się przydatne szczególnie teraz, kiedy możliwość skorzystania ze specjalistycznego wsparcia zewnętrznego jest poważnie ograniczona, a rodzice bardziej niż kiedykolwiek zdani są na siebie.

 

 

 

 

 

 

Jeśli chodzi o filmy, polecam coś w sam raz na czasy, w których przyszło nam żyć, czyli o adopcji na wesoło: „ He even Has Your Eyes”(tłum. „Ma nawet twoje oczy”), reż. Lucien Jean-Baptiste, Francja 2017.

Agnieszka Czyżak-Siromska