Komunikat

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu i Oddziały w Bydgoszczy, Jaksicach i Włocławku wznawiają  działalność zgodnie z godzinami pracy sprzed okresu pandemii tj.

Poniedziałek                 7.30.-15.00

Wtorek, środa               7.30-17.30

Czwartek                      7.30-15.30

Piątek                            7.30-14.00

Spotkania z klientami nadal odbywają się po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Ze względu na zachowanie szczególnych środków ostrożności Klienci przychodzący na umówione spotkanie do Ośrodka zobowiązani są do używania maseczek ochronnych, a przy wejściu do dezynfekcji rąk. Nie przestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie odwołaniem spotkania.

Komunikat

Informujemy, że rozpoczęliśmy w Ośrodku i w Oddziałach indywidualne spotkania szkoleniowe z kandydatami na rodziców adopcyjnych, diagnozę dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, , wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin adopcyjnych.

Wyżej wymienione działania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach umawiane są drogą telefoniczną przez pracowników Ośrodka.

Ze względu na zachowanie szczególnych środków ostrożności Klienci przychodzący na umówione spotkanie do Ośrodka zobowiązani są do używania maseczek ochronnych, a przy wejściu do dezynfekcji rąk. Nie przestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie odwołaniem spotkania.

Nadal wstrzymane są szkolenia grupowe oraz wywiady adopcyjne w miejscach zamieszkania kandydatów na rodziców adopcyjnych.

100.rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja 2020 roku przypada 100.rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, papieża myśliciela, filozofa, człowieka pokoju i dialogu, inspiratora przemian na świecie, miłośnika gór i poety a także  patrona naszego regionu. Województwo kujawsko-pomorskie jest jedynym regionem na świecie, któremu papież Franciszek powierzył patronat Jana Pawła II. Miało to miejsce w marcu 2017 roku.  Za czasów pontyfikatu  Jan Paweł II dwukrotnie odwiedzał nasz region: 6 i 7 czerwca 1991r. był we Włocławku, również 7 czerwca ale 1999r. odbył pielgrzymkę do Torunia i Bydgoszczy. W 2004r. Jan Paweł II zgodził się przyjąć ofiarowany mu przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu doktorat honoris causa. Papież Polak jest honorowym obywatelem piętnastu miast i dwudziestu dziewięciu gmin w naszym regionie  oraz patronem wielu szkół i placówek oświatowych. Jego imię noszą liczne ulice, place, parki i skwery, a także osiedla mieszkaniowe w Chełmnie, Chełmży i Sępólnie Krajeńskim. Efektem współpracy samorządu województwa  z UMK w Toruniu jest popularyzacja spuścizny duchowej i intelektualnej świętego Jana Pawła II, w tym działalność edukacyjna odbiorcami której jest najmłodsze pokolenie. Na Wydziale Teologicznym UMK realizowany jest projekt „Laboratorium św. Jana Pawła II. W ramach projektu odbywają się warsztaty i lekcje, konferencje i seminaria.

Dla milionów ludzi na całym świecie św. Jan Paweł II był i pozostanie orędownikiem dialogu opartego na prawdzie, miłości i sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym codziennie nie tylko w rocznicę Jego urodzin.