Sprosotwanie do zapytanie z dn. 30.08.2018

Toruń dn. 30.08.2018r.
Sprostowanie do zapytania ofertowego
K-POA.T.3011.5.2018

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu prostuje treść ogłoszenia zamieszczonego na stronie BIP www.k-poa.torun.pl w dniu 30 sierpnia 2018 dotyczącego Zapytania o cenę w związku z realizacją zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka:

Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40A
Bydgoszcz ul. Karpacka 31
Włocławek ul. Bechiego 2
Jaksice ul. Sportowa 4

materiałów eksploatacyjnych, w tym tuszy i tonerów – oryginalnych – rekomendowanych przez producenta urządzenia.
W poz.6 kolumna II – w typie tonera podano – TK 1140, TK 1142, TK – 1147
winno być TK 1140 – 4 szt.

Ewa Dobek
specjalista ds. administracyjnych