Wprowadzone przez Kris

Spotkanie grupy wsparcia

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu zaprasza  rodziców adopcyjnych dzieci w wieku szkolnym na spotkanie w ramach „Grupy Wsparcia dla Rodziców Adopcyjnych” w dniu 16 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 do siedziby Ośrodka w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40A .  Planowana jest kontynuacja wcześniej omawianego tematu: „Dorastanie dzieci w rodzinach adopcyjnych”.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu

Toruń, dnia 13 listopada 2014 r. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu W wyniku wstępnej selekcji kandydatów przeprowadzonej przez komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nr 12/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na […]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu

Toruń, dnia 18 listopada 2014 r. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko urzędnicze – referenta w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu Oddział we Włocławku, wybrana została Pani Monika Barnaś zamieszkała we Włocławku. Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu […]

Zapytanie ofertowe z dn. 27 września 2013

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby firmy sprzętu biurowego: urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletu, bindownicy elektrycznej, niszczarek dokumentów, oprogramowania Pakiet Office zgodnie specyfikacją warunków zamówienia dostępną w załączniku. Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną […]

Zapytanie ofertowe z dnia 15 października 2014 r

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjnym w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczący realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup urządzeń, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących, wraz z ich dostawą do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A oraz do oddziałów zamiejscowych Ośrodka w: […]

Zapytanie ofertowe z dnia 21 stycznia 2014 r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku. Szczegóły […]

Zapytanie ofertowe z dnia 5 lutego 2015 r

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z z zapytaniem ofertowym dotyczący realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Osrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku, […]

Zapytanie ofertowe z dn. 11 maja 2015

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka w Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy sprzętu biurowego: komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarki, monitora programu antywirusowego, monitora, listw zasilających, kabli HDM zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia znajdującej się w załączniku. W […]

Zapytanie ofertowe 6.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6.03.2017 Toruń, dnia 06 marca 2017 r. K-POA.T.3310.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń […]

Zapytanie ofertowe z dn. 20 marca 2018

Zapytanie ofertowe z dn. 20 marca 2018 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka […]