Wprowadzone przez Kris

Ogłoszenie publiczne o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Oddział Bydgoszcz

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40A ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora – Kierownik Oddziału w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu Oddział w Bydgoszczy Treść ogłoszenia Klauzula informacyjna Oświadczenie Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Oświadczenie – władza […]

Coronavirus

Często myj ręce Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem […]

Zapytanie ofertowe z dnia 15 października 2014 r

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjnym w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczący realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup urządzeń, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących, wraz z ich dostawą do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A oraz do oddziałów zamiejscowych Ośrodka w: […]

Zapytanie ofertowe z dnia 21 stycznia 2014 r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku. Szczegóły […]

Zapytanie ofertowe z dnia 5 lutego 2015 r

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z z zapytaniem ofertowym dotyczący realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Osrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku, […]

Zapytanie ofertowe z dn. 11 maja 2015

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka w Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy sprzętu biurowego: komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarki, monitora programu antywirusowego, monitora, listw zasilających, kabli HDM zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia znajdującej się w załączniku. W […]

Zapytanie ofertowe 6.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 6.03.2017 Toruń, dnia 06 marca 2017 r. K-POA.T.3310.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń […]

Zapytanie ofertowe z dn. 20 marca 2018

Zapytanie ofertowe z dn. 20 marca 2018 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka […]

Zapytanie ofertowe 21 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe 21 kwietnia 2017 Toruń, dnia 21 kwietnia 2017r. K-POA.T.3011.5.2017 Zapytanie o cenę Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp. zwraca się z zapytaniem o cenę w związku z realizacją zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka: 1. Toruń ul. […]

Zapytanie ofertowe z dn. 30.08.2018

Zapytanie ofertowe z dn. 30.08.2018 Toruń, dnia 30 sierpnia 2018r. K-POA.T.3011.5.2018 Zapytanie o cenę Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp. zwraca się z zapytaniem o cenę w związku z realizacją zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka: Toruń ul. Konstytucji […]