Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków Zobacz informację

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym, w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku odbywa się w każdy wtorek tygodnia w godzinach:

11.00-13.00 – przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (po uprzednim umówieniu się telefonicznym)
10.00-12.00 – przez Zastępcę Dyrektora-Kierownika Oddziału w Bydgoszczy;
12.00-16.00 – przez Zastępcę Dyrektora-Kierownika Oddziału w Jaksicach;
12.00-15.30 – przez Zastępcę Dyrektora-Kierownika Oddziału we Włocławku;

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia obywateli odbywają się w następny dzień tygodnia.
Skargi i wnioski składane przez obywateli ustnie utrwala się w protokole przyjęcia.
Fakt przyjmowania obywateli ujmuje się do ewidencji prowadzonych przez sekretariaty w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym, w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku.