Zapytanie ofertowe z dnia 5 lutego 2015 r

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z z zapytaniem ofertowym dotyczący realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:
Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Osrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku, w następującyh lokalizacjach:

Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40 A
Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział w Bydgoszczy ul. Karpacka 31
Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział w Jaksicach ul. Sportowa 4
Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział we Włocławku ul. Bechiego 2
zgodnie ze specyfikacją dostępną w załączniku.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem oaotorun@op.pl
Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2015 r. do godz. 12.00