Drodzy kandydaci do adopcji i rodziny adopcyjne,

wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, który wniósł w nasze życie niepokój, niepewność o przyszłość i lęk o zdrowie naszych bliskich. Chcemy być RAZEM z Wami w tej trudnej rzeczywistości i  dlatego  informujemy, że we wszystkich Oddziałach codziennie w godz. 7.00-15.00 dyżurują psycholodzy i pedagodzy, którzy udzielają informacji o dalszej procedurze, formach szkolenia oraz zapewniają wsparcie w zakresie radzenia sobie z emocjonalnymi skutkami pandemii. Ponadto nadal na bieżąco udzielamy pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych rodzinom, które przysposobiły dziecko oraz rodzinom, które pozostają w okresie osobistej styczności i oczekują na sprawę sądową. Zapewniamy również wsparcie emocjonalne dzieciom, które również doświadczają negatywnych skutków społecznej izolacji.

Bardzo zachęcamy Państwa do telefonicznego kontaktu i rozmowy!!!

Dyrektor Anna Sobiesiak wraz z zespołem pracowników.