Konferencja – „Miłość rodzicielska niejedno ma imię – konferencja o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

Udział przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w Konferencji i debacie o tematyce „Miłość rodzicielska niejedno ma imię – konferencja o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.