Grupa wsparcia – oddział Jaksice

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu Oddział w Jaksicach w

ramach kontynuacji działającej Grupy Wsparcia dla Rodzin Adopcyjnych

zaprasza na spotkanie w dniu 11.03.2023r.(sobota) o godz. 10.00 do

Oddziału w Jaksicach.

Serdecznie zapraszamy rodziny uczestniczące w Grupie Wsparcia, jak

również osoby, które chciałyby dołączyć do Naszej Grupy.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52-35-116-24