Zarządzenie nr 22/23 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 5 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie