zmiana adresu poczty e-mail

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu informuje, że zmianie uległy adresy poczty e-mail Ośrodka i Oddziałów. Poniżej podajemy adresy aktualnych skrzynek pocztowych:

1/ Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu

adopcja.torun@k-poa.torun.pl

2/ Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu -Oddział w Bydgoszczy

adopcja.bydgoszcz@k-poa.torun.pl

3/ Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział w Jaksicach

adopcja.jaksice@k-poa.torun.pl

4/Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział we Włocławku

adopcja.wloclawek@k-poa.torun.pl