Informacja o dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2021 roku

 

Zarządzenie Nr 8/2021

Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

z dnia 16 marca 2021 r.

 

 

w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 r.   

w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu

 

 

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy oraz § 32 Regulaminu Pracy  Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 02.01.2012 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego  w Toruniu, wraz z późniejszymi zmianami i § 5 ust.4 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, wprowadzonego Zarządzenie  Nr 5/2012 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu z dnia 31.01.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, wraz z późniejszymi zmianami  zarządzam, co następuje:

W roku 2021 ustala się dla wszystkich pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu następujące dni, jako dni dodatkowo wolne od pracy:

  • 4 czerwca 2021 r. (piątek) za święto 1 maja 2021 r. przypadające w dniu wolnym od pracy (sobota),
  • 24 grudnia 2021 r. (piątek) za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające   w dniu wolnym od pracy (sobota).

 

(-) Anna Sobiesiak

Dyrektor

Kujawsko-Pomorskiego

Ośrodka Adopcyjnego

w Toruniu