Ogłoszenie publiczne o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40A
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Zastępca Dyrektora – Kierownik Oddziału w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu Oddział w Bydgoszczy

Treść ogłoszenia
Klauzula informacyjna
Oświadczenie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie – władza rodzicielska

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *