Konferencja naukowa – „Troistość więzi – pneuma, psyche i soma. Budowanie nowej więzi z dzieckiem dotkniętym traumą”